Sysle Blandede kor; Adventskonsert Gledelig Jul

Om arrangementet

Vi innleder adventstiden med å synge tradisjonelle og noen nyere julesanger.
Enkel bevertning - loddtrekning

 

Barnunder 12 år gratis