1

Penger eller livet; Øyvind Jahr

Tidligere ingeniør Øyvind Jahr har en mangslungen bakgrunn og holder spennende foredrag om emner som opptar ham.

I dette foredraget skal vi få høre om pengenes utvikling og betydning gjennom tidene fra betaling i naturalia og de  første mynter og sedler til nåtidens skatteparadiser og bitcoins.

Senioruniversitetet tilbyr en foredragsrekke hvert halvår med spennende foredragsholdere og variert program. Som medlem i Senioruniversitetet har man fri adgang til alle foredrag og får tilsendt program.

Medlemskap i Senioruniversitetet koster kr 350,- per semester og gir fri adgang til alle foredragene.

Ikke-medlemmer betaler kr 100,- per foredrag.

_
_
_